088-0286000

Uw heftruck of magazijntruck BMWT keuren

Om er zeker van te zijn dat uw mobiele interne transportmiddelen veilig gebruikt kunnen worden dienen ze jaarlijks een BMWT veiligheidskeuring te krijgen.

BMWT erkend keurend bedrijf
Grobeco Heftrucks BV is een BMWT erkend bedrijf met een team van goed opgeleide en gecertificeerde keurmeesters. De keurmeesters worden ook regelmatig bijgeschoold om de keuringen volgens de normen uit te voeren.

Om te garanderen dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen met betrekking tot het uitvoeren van keuringen, worden wij jaarlijks geauditeerd door de onafhankelijke certificeringsinstelling TÜV. Op basis van deze audit bepalen zij of wij de BMWT erkenning verkrijgen en/of behouden. Hiermee wordt de waarde van het kwaliteitszorgsysteem gegarandeerd. 

Waarom het BMWT keurmerk?
Sinds 1 juli 1997 is het Arbobesluit van kracht. Deze legt de verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van veilige materialen bij de werkgever. Heftrucks en andere mobiele interne transportmiddelen zoals palletwagens, stapelaars, reachtrucks en verreikers vallen onder de werkingssfeer van dit besluit. Het BMWT-keurmerk biedt u de zekerheid dat een intern transportmiddel inderdaad veilig is.

Ben ik het verplicht?
De wet vraagt u jaarlijks een keuring te laten uitvoeren. Artikel 7, lid 4a vermeldt dat "een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd".

Het periodiek keuren is dus op grond van de Arbo-regelgeving verplicht. Op www.bmwt.nl en op www.inspectieszw.nl staat meer informatie over dit onderwerp. Om de frequentie te bepalen kunt u een risico-inventarisatie en -evaluatie laten uitvoeren. Wij raden aan om de keuring minimaal eenmaal per jaar te doen.