088-0286000

BMWT keurmerk

Mobiele interne transportmiddelen dienen een periodieke veiligheidskeuring te krijgen. Dit dient minimaal een keer per jaar te gebeuren in verband met de veiligheid van de machines.

BMWT erkend keurend bedrijf
Grobeco Heftrucks BV is een BMWT erkend keurend bedrijf met een team van gecertificeerde keurmeesters. De keurmeesters hebben een opleiding gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold om de keuringen volgens de normen uit te voeren. Aan de hand van een door ons opgesteld handboek, met betrekking tot het uitvoeren van keuringen, wordt er door de onafhankelijke certificeringsinstelling TÜV bepaald of wij de BMWT erkenning verkrijgen. Er wordt ook jaarlijks toezicht gehouden of wij de erkenning mogen behouden. Hiermee wordt de waarde van het kwaliteitszorgsysteem gegarandeerd. Sinds begin 2012 zijn wij dan ook aangesloten bij deze vereniging en handelen dan ook naar de voorwaarden van deze vereniging.

Waarom het BMWT keurmerk?
Sinds 1 juli 1997 is het Arbobesluit van kracht. Deze legt de verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van veilige materialen bij de werkgever. Heftrucks en andere mobiele interne transportmiddelen zoals palletwagens, stapelaars, reachtrucks en verreikers vallen onder de werkingssfeer van dit besluit. Het BMWT-keurmerk biedt u de zekerheid dat een intern transportmiddel inderdaad veilig is.

Ben ik het verplicht?
De wet vraagt u jaarlijks een keuring te laten uitvoeren. Artikel 7, lid 4a vermeldt dat "een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd".

Het periodiek keuren is dus op grond van de Arbo-regelgeving verplicht. Op www.bmwt.nl en op www.inspectieszw.nl staat meer informatie over dit onderwerp. Om de frequentie te bepalen kunt u een risico-inventarisatie en -evaluatie laten uitvoeren. Wij raden aan om de keuring minimaal eenmaal per jaar te doen.